Discriminating Grimness - All Bymyself

Ordväxling!

Posted Nov. 24, 2015, 6:52 p.m. By equiprincess2

Tänk så fort ett förfluget ord kan växa till gigantiska proportioner! Det bärs på vingar till oanade höjder och kan färdas långt innan det till slut landar. Tungt... för vägen dit har varit lång och tillväxten alltför stor. Och när det väl har vuxit kan det vara för sent att göra något åt det. Risken att skadan blir bestående, ter sig alltför verklig. Att reparera den skada som tillfogats kan ta mer tid än vad man någonsin kunnat ana. Men ansträngningen att ställa allt tillrätta innan såren blivit för alltför djupa, är väl värd sitt pris. Det man då får tillbaka kan inte värderas för högt. Ett lugnt hjärta och ro i själen!